DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   GezenAdam Gezinotları

GezenAdam Flora

GezenAdam Yürüyüş RotalarıGezi Notları

Köprü Hikayeleri
Köprü Hikayeleri
Balkan Yarımadasının kuzeyinde yer alan Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşu olup, Adriyatik denizine 20 km lik kıyısı bulunuyor. Eski Yugoslavya’dan ayrılarak kurulan cumhuriyetlerden biri. Bosna adının, iyi insanların bölgesi anlamına gelen “Horion Bosona”dan aldığı, topraklarını sulayan Bosna nehrinden geldiği ve Hint- Avrupa dilinde “su” anlamına gelen “bosana”dan geldiği yönünde farklı rivayetler var. Hersek adı ise 15 yy ortalarında Stefan Vukçiç Kosariç’in Bosna Kra...
Yelda Kovuk
Alaca Camii
Alaca Camii
Avrupa’nın güneydoğusunda ki Makedonya, denize sınırı olmayan küçük bir ülke. Kalkandelen ise bu ülkenin kuzeybatı kesiminde, Şar Dağı`nın eteklerinde ve Pena Nehri`nin kıyısında kurulmuş ülkenin 3. büyük şehri. Şehre Makedonlar Tetovo, Arnavutlar ise Tetova diyorlar. İlk adı “Htetovo” olan şehrin bizim dilimizde ki Kalkandelen adıyla ilgili ise birkaç söylenti var. Slavların savaşlarda ki zorlu savunmasından dolayı Htetova’ya “Kalkandelen” denmesi, sonradan yerleşenlere daha önce gelenlerin “K...
Yelda Kovuk
Işık Şehri Ohrid
Işık Şehri Ohrid
Gece giriş yaptığımız ve konakladığımız Ohrid’ te sabah kalktığımızda beklemediğimiz bir manzara karşıladı bizi. Sakin, pırıl pırıl, berrak görüntüsü ile insana huzur veren bir göl manzarası. Makedonya`nın üç tektonik(yer kabuğu hareketi sonucunda oluşan çanakların sularla dolması ile meydana gelen) gölünün en büyüğü olan Ohrid gölünün kıyı şeridinin 2/3 ü Makedonya,1/3 ü Arnavutluk’a ait. 300 metre derinliği, bir milyondan fazla yaşı ile Avrupa`nın en eski ve en derin gölleri arasında. Gölün b...
Yelda Kovuk
Adriyatik`in İncisi
Adriyatik`in İncisi
Dubrovnik eski adı ile Ragusa, Adriyatik Denizi boyunca yer alan Hırvatistan’ın, Dalmaçya bölgesinde bir şehir. Avrupa’nın en iyi ve en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden olan Dubrovnik, Unesco Dünya Mirası Koruma listesinde yer alıyor. Eski Şehir(Old Town), en ilginç ve en etkileyici kısmı. Dubrovnik`in, Adriyatik`in İncisi olarak anılmasının nedeni ise şehir çevreleyen, 11-16 yy.lar arasında şehri koruma amacıyla yaklaşık 2 km uzunluğunda yapılan devasa ve sağlam beyaz taş surlar. 7. yüzyı...
Yelda Kovuk
Balkanların Romeo ve Juliet Hikayesi
Balkanların Romeo ve Juliet Hikayesi
Balkan turumuzun duraklarından biri olan Bitola, bizim bildiğimiz adı ile Manastır, Makedonya Cumhuriyeti’nin güneybatısında yer alıyor. Şehir, Yunanistan ile arasındaki sınır kapısına oldukça yakın. Tarihi boyunca ticari, kültürel ve askeri bir merkez olmuş olan Manastır, bugün ise festivalleri ve tarihi yapısıyla bir turizm şehri denilebilir. Pek çok Avrupa ülkesinin konsoloslukları Manastır’da olduğundan Osmanlı döneminden beri “konsoloslar şehri” olarak da anılıyor. Osmanlı zamanında 20 kons...
Yelda Kovuk
Tüm Gezi Notları

Bitki Örtüsü

Saraç İtüzümü
Saraç İtüzümü
10-60 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yatık, dik veya çok dallı; dip kısım odunsu; tümü yoğun tüylü, ana bir sap üzerinde yıldızsı ağaçsı tüylü ve dikenli; dikenler 1 cm, geriye doğru kıvrımlı, sarı ve sivridir. Yapraklar 3-12 x 1.3-8 cm, tek tüysü birleşik; yaprakçıklar 2-4 çift, ters yumurtamsı, daire şeklinde loblu; yaprak sapı 1-5 cm uzunluktadır. Çiçeklenme dönemi Eylül ayı; çiçek durumu terminal veya yaprak ile dal arası talkım (cymes), 3-10 - çiçekli; çiçek kümesi sapı...
Eymir Gölü
Çılgın Kız
Çılgın Kız
3 m kadar boylanabilen, çok yıllık, sarılıcı, çalı veya ağaççık formunda bir türdür. Gövde kavisli; kabuk seyrek çizgilidir. Yapraklar eliptik, 10 x 5 cm; alt yüzey hafif tüylü; tam kenarlı; taban kamamsı, sapa doğru uzayan; daralan uçlu veya ucu aniden sivrilen; yaprak sapı 0.5-1.5 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Kasım ayları arasında; çiçek durumu şemsiyemsi, yaprak ile dal arası, 2-5 çiçekli; çiçek sapı 15-25 mm; çanak 4–5 mm, loblar 2 mm, şeritsi; taç yaprak çepeçevre, 20–30 mm çapta, par...
Datça Karaincir Koyu
İtüzümü
İtüzümü
10-70 cm boylanabilen, tek yıllık, bir bitki türüdür. Gövde dik, dallanmış; tüysüz, ülgerli veya salgılı tüylü; kuruduğunda genellikle siyahımsıdır. Yapraklar yumurtamsı, eşkenar dörtgen biçimli, tabanda kamamsı, 10 x 7 cm; yaprak dibi sap boyunca aşağı doğru uzanan; kenarlar tam ile dalgalı-dişli arası; her iki yüzü cılız tüylüdür. Çiçeklenme Haziran-Kasım ayları arasında; çiçek durumu talkım (cymes), 5-10 - çiçekli; çiçek kümesi sapı 15-30 mm; çanak 2 mm, loblar üçgen biçimli, [002sivrimsi; ta...
Ayaş / Ankara
Sofur
Sofur
2 m kadar boylanabilen, sürünücü/tırmanıcı, çok yıllık bir bitkidir. Gövde tüysüz, havlı veya yoğun ülgerli; toprağa yakın kısımları odunsu, kalan kısımlar yeşildir. Yapraklar tüylü veya tüysüz, saplı, yumurtamsı - mızraksı şekilli; yaprak ayası 3-12 x 2-6 cm; sap kısmı girintili; daralan uçlu veya ucu aniden sivrilen; taban kalpsi veya kesik; sıklıkla tam kenarlı, nadiren tabanda karşılıklı bir veya iki lobludur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu salkım; çanak 2-3 mm, di...
Eymir Gölü
Uzun Şalgam
Uzun Şalgam
1 m kadar boylanabilen, iki yıllık veya çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde soluk yeşil, tabanda sıklıkla odunsu ve menekşe rengi, genellikle tüysüzdür. Yapraklar alt kısımlarda saplı, dikdörtgenimsi-yumurtamsı, sıklıkla parlak yeşil, tam kenarlı veya kaba dişli, her iki yüz siğilli kıvrımlı sert kıllı, üstte dikdörtgenimsi veya mızraksı, kısaca saplıdır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; taç yapraklar sarı, 6-10 x 3-4 mm; ovaryum ~15 yumurtalıdır. Meyve baklamsı, şeritsi, 1.5-4.5 x 1-2.5...
Karşıyaka / Ankara
Tüm Bitki Çeşitleri

Yürüyüş Rotaları

Samandere Şelalesi
Samandere Şelalesi
Toplam yol
1555m

Toplam süre
1 Saat

Yükseklik
818m

Yükselme
52m

Alçalma
-38m

Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, D-100 Karayolu’na 26 km uzaklıktadır. Şelalenin kapladığı alan 10 hektardır. Alandaki akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içeris...

Derdin Köyü/Düzce
İdris Dağı Gölköy Parkuru
İdris Dağı Gölköy Parkuru
Toplam yol
10229m

Toplam süre
2-4 Saat

Yükseklik
1577m

Yükselme
442m

Alçalma
-466m

21 Ekim 2018`de Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Derneği ile birlikte İdris Dağındaydık. Yağmurlu bir gündü... Gezi boyunca kısa aralıklarla kesilse de çisil çisil yağmurun altında ıslandık; gezinin sonuna doğru yağmur ancak kesildi. Bazılarımıza zor gelse...

Kalecik/Ankara
Akçakoca Kestane Parkuru
Akçakoca Kestane Parkuru
Toplam yol
2650m

Toplam süre
1-3 Saat

Yükseklik
568m

Yükselme
23m

Alçalma
-23m

Eylül sonu ile Ekim ayı ortalarına kadar kestanenin hasat zamanıdır. Dikenli yumaklar hafifçe açılır, kestaneler ilk kez ışıkla tanışır. Meyvenin olgunluğu arttıkça hem bu açıklık genişler, hem de sapı artık onu taşımaz olur. Rüzgarın da esintisiyle meyve sapı...

Akçakoca/Düzce
Güzeldere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi
Toplam yol
1392m

Toplam süre
1 Saat

Yükseklik
686m

Yükselme
92m

Alçalma
-97m

...

Gölköy/Düzce
Sarıçalı Dağı
Sarıçalı Dağı
Toplam yol
15455m

Toplam süre
6-8 Saat

Yükseklik
1732m

Yükselme
555m

Alçalma
-919m

...

Nallıhan/Ankara
Yüm Yürüyüş Rotaları