DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Picea abies

Batı LadiniBatı Ladini - Picea abies [ Botanik Parkı - Mayıs 2015 © Serdar Ölez ]
Botanik Parkı - Mayıs 2015 © Serdar Ölez

İğne yapraklı, çok yıllık, 60m`ye kadar boylanabilen herdem yeşil bir ağaçtır. Gövde ve dallar ince pulsu; çatlaklı grimsi esmer bir kabukla örtülüdür. Yapraklar iğne formlu, 1-1.5x10-20mm; yaprak kesiti dört köşeli; yapraklar dala çepeçevre almaşık ve tek tek bağlıdır. Bir evciklidir. Dişi çiçek sürgün ucunda, erkek çiçek ise sürgün koltuğunda yer alır. Kozalaklar ince ve uzun; aşağı dönük, olgunlaşmadan önce yeşil-koyu kırmızı daha sonra kahverengidir; olgunlaştıklarında bile açılmaz, olduğu gibi yere düşerler. Ladinler sıklıkla göknarlarla karıştırılır. Ayırt edici anahtarlar: ladinlerin kozalakları aşağı sarkıktır, göknarlar dik kozalaklı; yaprak dörtgen kesitlidir, göknarlarda yassı; yaprak koparıldığında dalda çıkıntı bırakır, göknarlarda girinti bırakır.Botanik Parkı - Mayıs 2015 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Coniferophyta
        └—Pinopsida
          └—Pinales
            └—Pinaceae
              └—Picea

Taksonomi

Kapak foğrafı

Yaprak

Bitki çizimi
Bilimsel Ad ve Sinonimler
Picea abies (L.) Karst.
Picea excelsa (Lam.) Link

İngilizce
Norway Spruce

Diğer adlandırmalar
Ağaçlar.org

Harici bağlantı