DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Daphne oleoides subsp. oleoides

Yabani Defne

(Gövçek)

Yabani Defne - Daphne oleoides subsp. oleoides [ Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez ]
Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez

15-60 cm boylanabilen, sık dallı, çalı formlu bir türdür. Genç filizler kırmızımsı-kahverengi, yoğun ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü; yaşlı dallar tüysüz, gri kabukludur. Yapraklar sapsız veya 1-2 mm saplı; köselemsi dokuda; [007#ters yumurtamsı#], [007#ters mızraksı#] veya [007#eliptik#] formda, 10-25 x 4-6 mm boyutlarda; genişçe [003#daralan uçlu#], [003#küt uçlu#] veya [003#dikensi uçlu#]; kenarlar kalınlaşmış; genç yapraklar yoğun veya seyrek beyaz-yumuşak tüylü, eksene yakın yüzey sıklıkla tüysüzdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler sapsız, hoş kokulu, uçta 3-6 çiçeklik kümeler halinde; brakte yok veya küçük, üçgen biçimli-yumurtamsı, 2x1 mm, daralan uçlu, dökülür; [006#çiçek zarfı (çanak+taç)#] 10-16 mm, beyaz veya krem rengi, basık-ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü-kılsı çıkıntılı; [006#çiçek zarfı (çanak+taç)#] lobları hemen hemen üçgen biçimli veya mızraksı, 4-8x0.5-1.5 mm, daralan uçlu; [006#ovaryum#] ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-6 mm, portakal rengi-kırmızı renktedir. 1050-3200m yükseltiler arasında; kireçtaşı bayırlar, yamaç eteklerinde biriken taş toprak yığınları, bodur meşelikler, karaçam ormanları, Astragalus-Acantholimon stepleri ve yol kenarlarında yetişir.Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Magnoliophyta
        └—Magnoliopsida
          └—Myrtales
            └—Thymelaeaceae
              └—Daphne

Taksonomi

Kapak foğrafı

Genel görünüm

Gövde

Yaprak

Erdişi çiçek

Bitki çizimi

Türkiye doğal yayılışı

Metinde geçen terimler (1)

Metinde geçen terimler (2)

Metinde geçen terimler (3)