DDbtn
Adiantum | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales | Pteridaceae

Adiantum


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Adiantum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Adiantum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).