DDbtn
Anthocerotopsida | Gezenadam


Plantae | Anthocerotophyta

Anthocerotopsida


-
Toplam 1 takım
Toplam takım
Toplam aile


Anthocerotopsida sınıfı altındaki takımlar

Anthocerotales

Anthocerotopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Türkiye'den bildirilen Anthocerotopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).