DDbtnPlantae | Coniferophyta | Pinopsida | Pinales

Araucariaceae


-
Toplam 3 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Araucariaceae ailesi altındaki cinsler

Wollemia Agathis Araucaria

Genel anlatım [1]

Dalları gövdeden düzenli ve çevrel olarak çıkan silindirik ve herdem yeşil ağaçlardır. Yaprakları iğne veya geniş pul yaprak biçiminde ve paralel damarlıdır. Monoik veya çoğunlukla dioik odunsu bitkilerdir. Erkek çiçekler büyük silindirik kozalak oluşturur; uzun sürgünlerin üzerinde veya kısa sürgünlerin uçlarında yer alırlar. Her bir etamin çok sayıda çiçek tozu torbası taşır. Dişi çiçekler de bir eksen üzerinde toplanarak yarıküre veya yumurtamsı, genellikle dik duran, büyük kozalak oluşturur. Kozalak 2-3 yılda olgunlaşır ve olgunlaştığında pulları dağılır. Her pulun altında tek bir tohum bulunur (Kayacık, 1980; Yaltırık, 1988). Güney yarıkürenin boylu ve herdemyeşil ağaçlarıdır. Türkiye için egzotik bir ailedir.

Araucariaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Araucariaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam