DDbtn
Blechnaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales

Blechnaceae


-
Toplam 5 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Blechnaceae ailesi altındaki cinsler

Blechnum Doodia Sadleria Stenochlaena Woodwardia

Blechnaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Blechnum
Blechnum spicant

Türkiye'den bildirilen Blechnaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).