DDbtnPlantae | Bryophyta

Bryopsida


-
Toplam 17 takım
Toplam takım
Toplam aile


Bryopsida sınıfı altındaki takımlar

Archidiales Bryales Buxbaumiales Dicranales Fissidentales Funariales Grimmiales Hookeriales Hypnales Isobryales Leucodontales Orthotrichales Polytrichales Pottiales Schistostegiales Seligerales Tetraphidales

Bryopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Türkiye'den bildirilen Bryopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam