DDbtn
Buxbaumiaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Buxbaumiales

Buxbaumiaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Buxbaumiaceae ailesi altındaki cinsler

Buxbaumia Diphyscium

Buxbaumiaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Buxbaumiaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).