DDbtn
Cephaloziellaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Cephaloziellaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Cephaloziellaceae ailesi altındaki cinsler

Cephaloziella Cylindrocolea

Cephaloziellaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Cephaloziellaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).