DDbtn
Cicer | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae

Cicer


-

Toplam 12 takson
10 tür, 0 alttür, 2 varyete, 0 melez


Cicer cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Cicer gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).