DDbtn
Cullen | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae

Cullen


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Cullen cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Cullen gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).