DDbtnPlantae | Coniferophyta | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae

Cupressus


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Genel anlatım [1]

40 m’ye kadar boylanabilen, herdem yeşil, monoik ve monopodial dallanma yapan çalı veya çoğunlukla ağaçlardır. Genellikle çatlaklı olan kabuklar, ince parçalar halinde pul pul dökülür veya boyuna uzunca soyulur. Tepe, konik, piramidal veya küremsi formdadır. Yapraklar tek veya iki formludur. Genç yapraklar ve kuvvetli sürgünler üzerindeki yapraklar iğne yaprak şeklindedir. İki formlu yaprak taşıyan sürgünlerde ise yanal olan yapraklar, karşılıklı olarak geniş yüzde bulunan yapraklardan biraz daha geniştir. Sürgünlere karşılıklı çapraz (dört sıra) olarak dizilmiş pul yapraklar 1-3 x 0,8-1,2 mm boyutlarındadır. Yaprak kenarları bir iki dişli veya düzensiz olup bazen de tam kenarlı olabilmektedir. Erkek çiçek kurulları, her biri (2-)3-6 adet sarı polen kesesi taşıyan 10-20 adet erkek çiçekten oluşur. 10-40 x 10-30 mm boyutlarındaki kozalaklar 2 yılda olgunlaşır ve kısa sürgün üzerinde terminal durumludur. Kozalaklarda küçük, köşeli veya gelişmemiş kanatlı çok sayıda tohum vardır (Oral ve Tunçkol, 2011; conifers.org: 2013).
Serviler, Kuzey Amerika’dan Honduras’ın güneyine, Akdeniz havzasından Orta Asya’ya, Himalaya’dan Güneybatı Çin’e kadar oldukça geniş bir coğrafyada yayılış gösterir ve 23 türle temsil edilir (conifers.org: 2013).

Cupressus cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Cupressus gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam