DDbtn
Cuscuta | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanales | Cuscutaceae

Cuscuta


-

Toplam 21 takson
13 tür, 5 alttür, 3 varyete, 0 melez


Cuscuta cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Cuscuta gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).