DDbtn
Donnellia | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Hypnales | Sematophyllaceae

Donnellia


-

Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Donnellia ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Donnellia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).