DDbtn
Draba | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Capparales | Brassicaceae

Draba


-

Toplam 29 takson
25 tür, 4 alttür, 0 varyete, 0 melez


Draba cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Draba gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).