DDbtnPlantae | Gnetophyta | Gnetopsida | Ephedrales

Ephedraceae


-
Toplam 1 cins
Toplam 1 cins
Toplam 3 takson


Ephedraceae ailesi altındaki cinsler

Ephedra

Genel anlatım [1]

Boyları 2 m’ye kadar ulaşabilen, ince dallı, dik ya da sürünücü, çalı ya da yarıçalı formunda dioik bitkilerdir. Genç sürgünler at kuyruklarına (Equisetum sp.) benzer. Gövde ve sürgünler dallanmış ve zengin dallanma gösterirler. Yapraklar çoğunlukla karşılıklı dizilmiş, redüse olmuş ya da pul halini almıştır; klorofilsizdir. Genç dallar fotosentetiktir. Çiçekler bir veya iki evciklidir. Erkek çiçekler 2-24 tane çiçeğin oluşturduğu başak halinde kurullardan oluşur. Her bir erkek çiçeğin bir brahte, karşılıklı iki periyant yaprağı ile flamentleri birbirine kaynaşmış olan 2 - 8 etamini vardır. Dişi çiçekler 2-5 çiçeğin meydana getirdiği kurullar halindedir. Tek bir dişi çiçeğin bir brahte, boru halinde iki periyant yaprağı bu iki periyantın iç kısmında bulunan 1 tane ortotrop tohum taslağı vardır. Gerek karpel, gerekse tohum taslağını kısmen çevreleyen yüksek yaprakların etleşmiş olması sonucu hemen hemen yalancı çekirdekli sulu meyveyi andıran bir oluşum ortaya çıkar. Sürgünlerinde ve dallarında ‘Ephedrin’ grubu alkaloidler (özellikle pseudo-ephedrin) taşır. Familyanın tek bir Ephedra cinsi, bu cinsin kuzey ve güney yarımkürenin kurak yerlerinde ve steplerde yayılmış olan 30 - 40 türü vardır (Baytop ve Akgöksel, 1972; Gökmen, 1970; Yaltırık, 1988; Yıldız ve Aktoklu, 2010).

Ephedraceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Ephedra
Ephedra distachya
Ephedra foeminea
Ephedra major

Türkiye'den bildirilen Ephedraceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).