DDbtn
Festuca | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Liliopsida | Cyperales | Poaceae

Festuca


-

Toplam 52 takson
31 tür, 19 alttür, 2 varyete, 0 melez


Festuca cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Festuca gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).