DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Papaverales | Papaveraceae

Fumaria


-

Toplam 15 takson
7 tür, 8 alttür, 0 varyete, 0 melez


Morfoloji [1]

Tek yıllık, otsu türleri olan bir cinstir. Köksaplıdır. Gövdeler dik veya geriye yaslanmıştır ve dallıdır. Yapraklar gövde kısmında her zaman, dip kısımdakiler bazen birleşik veya parçalı yapıdadır; yaprak ayası 3-4 kat yaprakçıklı veya loblu, tam kenarlıdır ve yüzeyleri tüysüzdür. Çiçek kurulları ana ve yan dallarda terminal durumda ve salkım formdadır. Çiçekler tek eksende simetriktir; çanak yapraklar tabana yakın konumda kalkansı bağlı ve yumurtamsıdır, kenarlar ± batıcı, uç kısım keskin veya sivri uçludur; dışta kalan taç yapraklar belli belirsiz ibikli ve mamhuzludur; sapçıklar bütünleşiktir, tabanda taç yapraklara kaynaşmıştır; ovaryum yumurta biçimlidir; tepecik ± 2-lobludur. Tohum kesesi (kapsül) olgunlaşınca kendiliğinde açılmaz; tek tohumludur; tohumlarda elazom (tohuma bağlı etli yapı) yoktur.

Yayılış [1]

Avrasya, Kuzey Afrika ve Atlantik adalarında yayılış gösterir; özellikle Akdeniz bölgesinde büyük çeşitliliğe sahiptir. Australya, Yeni Zelanda ve Güney America´nın güneyinde doğallaşmıştır.

Fumaria cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Fumaria gözlemleri

Kaynaklar
1) Fumaria. (21 Şubat 2021). FNA. https://beta.floranorthamerica.org/Fumaria
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam