DDbtn
Fumariaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Papaverales

Fumariaceae


-
Toplam 8 cins
Toplam 3 cins
Toplam 36 takson


Fumariaceae ailesi altındaki cinsler

Adlumia Corydalis Dicentra Ehrendorferia Fumaria Hypecoum Lamprocapnos Pseudofumaria

Fumariaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Corydalis
Corydalis alpestris
Corydalis angustifolia
Corydalis caucasica
Corydalis cava
Corydalis conorhiza
Corydalis erdelii
Corydalis haussknechtii
Corydalis henrikii
Corydalis integra
Corydalis lydica
Corydalis nariniana
Corydalis oppositifolia
Corydalis paschei
Corydalis solida
Corydalis tauricola
Corydalis triternata
Corydalis wendelboi

Fumaria
Fumaria asepala
Fumaria capreolata
Fumaria densiflora
Fumaria gaillardotii
Fumaria judaica
Fumaria kralikii
Fumaria macrocarpa
Fumaria officinalis
Fumaria parviflora
Fumaria petteri
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria vaillantii

Hypecoum
Hypecoum dimidiatum
Hypecoum pendulum
Hypecoum procumbens
Hypecoum pseudograndiflorum
Hypecoum torulosum
Hypecoum trullatum

Türkiye'den bildirilen Fumariaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).