DDbtn
Funariaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Funariales

Funariaceae


-
Toplam 6 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Funariaceae ailesi altındaki cinsler

Aphanorrhegma Entosthodon Funaria Physcomitrella Physcomitrium Pyramidula

Funariaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Funariaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).