DDbtn
Geocalycaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Geocalycaceae


-
Toplam 5 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Geocalycaceae ailesi altındaki cinsler

Chiloscyphus Geocalyx Harpanthus Leptoscyphus Lophocolea

Geocalycaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Geocalycaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).