DDbtn
Helianthemum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Violales | Cistaceae

Helianthemum


-

Toplam 16 takson
13 tür, 3 alttür, 0 varyete, 0 melez


Helianthemum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Helianthemum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).