DDbtn
Hirschfeldia | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Capparales | Brassicaceae

Hirschfeldia


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Hirschfeldia cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Hirschfeldia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).