DDbtn
Hypecoum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Papaverales | Fumariaceae

Hypecoum


-

Toplam 7 takson
5 tür, 2 alttür, 0 varyete, 0 melez


Hypecoum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Hypecoum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).