DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Capparales | Brassicaceae

Isatis


-

Toplam 43 takson
28 tür, 15 alttür, 0 varyete, 0 melez


Morfoloji [1]

Tek, iki veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Gövdeler [022#tüysüz#] veya basit tüylerle kaplıdır. Dip yapraklar ince zayıf bir yaprak sapına bağlıdır; orta gövde yaprakları sapsız ve sıklıkla kulaklıdır. Çiçekler [002#yalancı şemsiye#] kurullardadır; sap meyvelenme zamanı aşağı bükülür, sıklıkla üst kısmı daha kalınlaşmıştır. [006#Çanak yapraklar#] kesecikli değildir. [006#Taç yapraklar#] parlak sarı renktedir. [006#Tepecik#] sapsız, hemen hemen iki parçalıdır. Meyve olgunlaşınca açılmayan, düz sırtlı, kanatlı (en azından üst tarafında) ve dairesel veya şeritsi formdadır, bölmeler belirgin orta damarılıdır; 1-tohumludur.

Isatis cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Isatis gözlemleri

Kaynaklar
1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam