DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Juglandales

Juglandaceae


-
Toplam 4 cins
Toplam 2 cins
Toplam 2 takson


Juglandaceae ailesi altındaki cinsler

Carya Juglans Platycarya Pterocarya

Genel anlatım [1]

Çoğunlukla ağaç halinde nadiren de boylu çalı formunda, kışın yapraklarını döken odunsu bitkilerden oluşan bir familyadır. Tomurcuklar çoğunlukla pullu ya da bazılarında çıplaktır. Pterocarya’da tomurcuklar saplı ve çıplaktır. Familyanın cinslerinde yapraklar çoğunlukla çok sıralı sarmal dizilirken bazı taksonlarında yapraklar almaşlı veya karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar pinnat olup yaprakçık sayısı 3-23 arasındadır. Yapraklar ezilince güzel bir koku çıkarır. Çiçekler monoik olup çiçeklenme yapraklanma ile birlikte ya da ondan sonra olur. Erkek çiçekler bir önceki yıla ait sürgünlerde yan durumlu olarak aşağıya sarkan kedicik kurullar halindedir. Dişi çiçekler son yılın sürgününde terminal olarak tek tek veya 3-5 adedi bir arada bulunur. Meyve çekirdekli sulu veya nuks şeklindedir. Bazı taksonların tohumları yenir (Juglans, Carya vb.). Sürgünlerin özü bazı cinslerde bölmelidir (Gökmen, 1973; Yaltırık, 1993; Anşin ve Özkan, 2006). Taksonların çoğunluğu Kuzey Yarımkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösterirken birkaç taksonu da Güney Yarımkürenin tropik ormanlarında yayılır (Yaltırık, 1993). Ülkemizde, çekirdekli sulu meyveye sahip ve tohumları yenen Juglans regia ile kanatlı nuks meyveye sahip ve meyvesi yenmeyen Pterocarya fraxinifolia doğal olarak bulunur.

Juglandaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Juglans
Juglans regia

Pterocarya
Pterocarya pterocarpa

Türkiye'den bildirilen Juglandaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam