DDbtn
Lindernia | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Scrophulariales | Scrophulariaceae

Lindernia


-

Toplam 2 takson
2 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Lindernia cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Lindernia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).