DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae

Lycium


-

Toplam 7 takson
6 tür, 0 alttür, 1 varyete, 0 melez


Genel anlatım [1]

Lycium cinsinin serin ve subtropik bölgelerde yayılan 100 kadar türü vardır. Kışın yaprağını döken veya herdem yeşil çalılardır. Türlerinden birçoğu dikenlidir. Küçük tomurcuklar dıştan görülen az sayıda pulla örtülmüştür. Kısa saplı yaprakların kenarları düzdür. Bunların sürgünlere dizilişleri sarmaldır. Çiçekler teker teker veya kurullar halinde bulunur. Çanak, çan biçiminde, 5 loblu veya düzensiz, 3–5 dişlidir. Taç, tepesi gibi, genellikle kenarlarında 5 çıkıntısı vardır. Stamen 5 tanedir. Ovaryum iki gözlüdür. Meyve kırmızı renkli üzümsü meyvedir (Baytop, 1978a). 

Türkiye'de yetişen bazı türleri için tanı anahtarı aşağıda verilmiştir:

 • Filamentler tüysüz
  • Tacın lobları taç tüpünün en az 1/4-1/5’i kadar ...Lycium shawii
  • Tacın lopları taç tüpünün 1/3’ü kadardır
   • Sürgünler gençken yoğun ve kısa tüylü; taç 9-14 mm, boğaz kısmı tüylüdür ...Lycium europaeum
   • Sürgünler çıplak; taç 7-10 mm, boğaz kısmı tamamen çıplak ...Lycium depressum
 • Filamentler tüylü
  • Tacın boğazı çıplak, meyve koyu kırmızı kahverenginde ...Lycium anatolicum
  • Tacın boğazı yumuşak sık tüylü; meyve kırmızı veya siyah renkte
   • Meyve siyah, taç boğazı tüylü, tabanı yünsü ...Lycium ruthenicum
   • Meyve kırmızı, taç boğazı sık tüylü, filamentlerin tabanı sık küme tüylü; taç lobları 4-7 mm ...Lycium barbarum

 

Lycium cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Lycium gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam