DDbtn
Magnoliaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Magnoliales

Magnoliaceae


-
Toplam 4 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Magnoliaceae ailesi altındaki cinsler

Liriodendron Magnolia Michelia Parakmeria

Magnoliaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Türkiye'den bildirilen Magnoliaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).