DDbtn
Physcomitrium | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Funariales | Funariaceae

Physcomitrium


-

Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Physcomitrium ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Physcomitrium gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).