DDbtn
Platanaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Hamamelidales

Platanaceae


-
Toplam 1 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Platanaceae ailesi altındaki cinsler

Platanus

Platanaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Türkiye'den bildirilen Platanaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).