DDbtnPlantae | Bryophyta | Bryopsida | Pottiales

Pottiaceae


-
Toplam 41 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Pottiaceae ailesi altındaki cinsler

Acaulon Aloina Anoectangium Aschisma Astomum Barbula Bryoerythrophyllum Crossidium Crumia Desmatodon Didymodon Eucladium Geheebia Globulinella Gymnostomiella Gymnostomum Gyroweisia Hymenostylium Hyophila Leptodontium Luisierella Molendoa Neohyophila Oxystegus Paraleptodontium Phascum Pleurochaete Pottia Pseudocrossidium Pterygoneurum Rhexophyllum Scopelophila Stegonia Timmiella Tortella Tortula Trichostomopsis Trichostomum Triquetrella Tuerckheimia Weissia

Pottiaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Pottiaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam