DDbtn
Pterigynandraceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Hypnales

Pterigynandraceae


-
Toplam 4 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Pterigynandraceae ailesi altındaki cinsler

Heterocladium Iwatsukiella Myurella Pterigynandrum

Pterigynandraceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Pterigynandraceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).