DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Capparales

Resedaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 1 cins
Toplam 15 takson


Resedaceae ailesi altındaki cinsler

Oligomeris Reseda

Resedaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Reseda
Reseda alba
Reseda armena
Reseda aucheri
Reseda balansae
Reseda germanicopolitana
Reseda globulosa
Reseda inodora
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda microcarpa
Reseda odorata
Reseda orientalis
Reseda phyteuma
Reseda saadae
Reseda tomentosa

Türkiye'den bildirilen Resedaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam