DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malpighiales

Salicaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 2 cins
Toplam 40 takson


Salicaceae ailesi altındaki cinsler

Populus Salix

Genel anlatım [1]

Yapraklarını döken, entomogam ya da anemogam olan ağaç veya çalı halinde odunsu bitkilerdir. Yapraklar sarmal veya nadiren karşılıklı dizilmiş, basit ve çoğunlukla kulakcıklı; kenarları tam, dişli veya nadiren de düzdür. Yaprak damarları tüysü ya da el görünüşündedir. Çiçekler tek eşeyli, iki evcikli ve brahteli olup bir yıllık sürgünlerin yan, çok az olarak da tepe sürgünlerindeki tomurcukların ilkbaharda patlamasıyla oluşur. Çiçekler birçok çiçekten oluşmuş başak kuruluşunda görülür. Kedicik (çiçek kurulu) dik veya sarkıktır. Çiçeklerin her bir kenarı düz veya dilimli olan bir brahtenin koltuğundan çıkar. Çiçeğin alt bölümünde, kadeh ya da çanak görünüşünde bir kısımla çevrilmiş veya bunun yerine bir ya da iki körleşmiş çiçek yaprağı bulunur. Erkek çiçeklerde 2-10 (50) adet serbest ya da nadiren yapışık stamen bulunur. Dişi çiçeklerde ise 2-5 (10) karpel bulunur. Ovaryum üst durumlu, 2 karpelli ve tek gözlüdür. Stilus çoğunlukla çok kısa, 2-(3,4) tepecikli; tohum taslağı çok sayıdadır. Tohum çok sayıda olup küçük ince kabuklu, alt bölümü demet görünüşünde çok sayıda uzun, ipek gibi parlak ve ince tüylerle örtülmüştür. Bu tüy demetleri tohumların yayılmasına yardım eder. Meyve 2 kapakçıklı kapsüldür (Davis, 1982). Familyanın ülkemizde Populus ve Salix adında iki cinsi ülkemizde doğaldır. 

Tür tanı anahtarı [2]

Tomurcuklar tek bir dış pullu; brahteler tam; tozlaşma entomogam …Salix
Tomurcuklar birkaç dış pullu; brahteler dişli veya saçaklı; tozlaşma anemogam ...Populus

Salicaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Populus
Populus ×
Populus alba
Populus canescens
Populus euphratica
Populus hybrida
Populus nigra
Populus tremula

Salix
Salix acmophylla
Salix aegyptiaca
Salix alba
Salix amplexicaulis
Salix anatolica
Salix angustifolia
Salix apoda
Salix armeno-rossica
Salix babylonica
Salix bornmuelleri
Salix caprea
Salix caucasica
Salix cinerea
Salix elaeagnos
Salix elbursensis
Salix euxina
Salix excelsa
Salix micans
Salix myrsinifolia
Salix pedicellata
Salix pentandra
Salix pentandroides
Salix pseudodepressa
Salix pseudomedemii
Salix purpurea
Salix rizeensis
Salix schwerinii
Salix tenuijulis
Salix trabzonica
Salix triandra
Salix viminalis
Salix wilhelmsiana
Salix x blanda

Türkiye'den bildirilen Salicaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press
3) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
4) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam