DDbtn
Salviniaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Hydropteridales

Salviniaceae


-
Toplam 1 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Salviniaceae ailesi altındaki cinsler

Salvinia

Salviniaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Salvinia
Salvinia natans

Türkiye'den bildirilen Salviniaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).