DDbtn
Sphaerocarpaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Sphaerocarpales

Sphaerocarpaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Sphaerocarpaceae ailesi altındaki cinsler

Geothallus Sphaerocarpos

Sphaerocarpaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Sphaerocarpaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).