DDbtn
Splachnaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Funariales

Splachnaceae


-
Toplam 5 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Splachnaceae ailesi altındaki cinsler

Aplodon Splachnum Tayloria Tetraplodon Voitia

Splachnaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Splachnaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).