DDbtn
Takakiopsida | Gezenadam


Plantae | Bryophyta

Takakiopsida


-
Toplam 1 takım
Toplam takım
Toplam aile


Takakiopsida sınıfı altındaki takımlar

Takakiales

Takakiopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Türkiye'den bildirilen Takakiopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).