DDbtnPlantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae

Taraxacum


-

Toplam 54 takson
52 tür, 0 alttür, 2 varyete, 0 melez


Morfoloji [1]

Tabanda rozet dizilişli yaprakların arasından yükselen yapraksız gövdede terminal çiçekli (sıkapoz), çok yıllık otsu bir türdür. Gövde tüysüz veya örümcek ağsı tüylüdür. Yapraklar dipte, rozet dizilişli ve genellikle çengel dişli lobludur. Çiçek kurulları (kapitilum) tekil veya nadiren sap üzerinde birkaç çiçekli; involukrum dikdörtgenimsi veya çan şeklinde; filariler çok sıralı, içte kalanlar dik ve yaklaşık olarak eşit boyda, dışta kalanlar yayılı veya geriye doğru kıvrımlıdır, filariler sıklıkla hörgüçlü veya boynuzludur; çiçek tablası tüysüz; çiçekler sarı, nadiren beyaz renkte; dilsi çiçekler sıklıkla boyuna renk geçişlidir. Sert kabuklu meyveler dikdörtgenimsi veya silindirik formdadır, yüzey 10 çıkıntılı, genellikle dikencikli (kaba pürüzlü veya siğilli) ve çok renklidir, uç kısım daralmıştır ve narin beyaz gagalı, nadiren gagasızdır; papus çok sıralı ve az pürüzlüdür, kalıcıdır.

Taraxacum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Taraxacum gözlemleri

Kaynaklar
1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
2) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
3) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Gezenadad site seal Kim bu gezenadam