DDbtn
Thelypteridaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales

Thelypteridaceae


-
Toplam 6 cins
Toplam 2 cins
Toplam 2 takson


Thelypteridaceae ailesi altındaki cinsler

Macrothelypteris Phegopteris Pneumatopteris Pseudophegopteris Sphaerostephanos Thelypteris

Thelypteridaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Phegopteris
Phegopteris connectilis

Thelypteris
Thelypteris palustris

Türkiye'den bildirilen Thelypteridaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).