DDbtn
Trichocolea | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales | Trichocoleaceae

Trichocolea


-

Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Trichocolea ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Trichocolea gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).