DDbtn
Tripleurospermum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae

Tripleurospermum


-

Toplam 30 takson
26 tür, 0 alttür, 4 varyete, 0 melez


Tripleurospermum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Tripleurospermum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).