DDbtn
Biyota | Gezenadam


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  TR  LAT
Populus alba
Populus alba
Phlomis armeniaca
Phlomis armeniaca
Lathyrus cicera
Lathyrus cicera
Stachys annua
Stachys annua
Filago eriocephala
Filago eriocephala
Fraxinus sp.
Fraxinus sp.
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Barbarea plantaginea
Barbarea plantaginea
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Aesculus X Carnea
Aesculus X Carnea
Hyoscyamus reticulatus
Hyoscyamus reticulatus
Rosa canina
Rosa canina
Globularia orientalis
Globularia orientalis
Rosa banksiae
Rosa banksiae
Potentilla recta
Potentilla recta
Prunus serrulata “Kanzan”
Prunus serrulata “Kanzan”
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis
Strelitzia reginae
Strelitzia reginae
Pinus strobus
Pinus strobus
Jasminum fruticans
Jasminum fruticans
Linum austriacum
Linum austriacum

İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç. Kırdaki tek başına ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahsunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz, tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kırın dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat ferdiyetinden kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu, o ormanı güzelleştirir. Kuvvetleştirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir. İsterim ki oğlum ormandaki ağaca benzersin.

Nazım Hikmet
GezenAdam