DDbtn
Biyota | Gezenadam


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  TR  LAT
Salvia sp.
Salvia sp.
Phlox paniculata
Phlox paniculata
Salvia splendens
Salvia splendens
Stenocereus thurberi
Stenocereus thurberi
Rubus caesius
Rubus caesius
Lonicera etrusca var. etrusca
Lonicera etrusca var. etrusca
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Commelina communis
Commelina communis
Gentiana verna subsp. pontica
Gentiana verna subsp. pontica
Quercus macranthera
Quercus macranthera
Phragmites Australis
Phragmites Australis
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Xanthium strumarium
Xanthium strumarium
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Diospyros lotus
Diospyros lotus
Tropaeolum majus
Tropaeolum majus
Cereus hildmannianus
Cereus hildmannianus
Gentiana pyrenaica
Gentiana pyrenaica
Calliandra tergemina
Calliandra tergemina
Quercus petraea
Quercus petraea
Musa ornata
Musa ornata
Lycium anatolicum
Lycium anatolicum

İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç. Kırdaki tek başına ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahsunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz, tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kırın dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat ferdiyetinden kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu, o ormanı güzelleştirir. Kuvvetleştirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir. İsterim ki oğlum ormandaki ağaca benzersin.

Nazım Hikmet
GezenAdam