DDbtn
Biyota | Gezenadam


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  TR  LAT
Fagus orientalis
Fagus orientalis
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Felicia amelloides
Felicia amelloides
Festuca ovina
Festuca ovina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus carica
Ficus carica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa
Filago eriocephala
Filago eriocephala
Filipendula vulgaris
Filipendula vulgaris
Fittonia sp.
Fittonia sp.
Forsythia sp.
Forsythia sp.
Fouquieria columnaris
Fouquieria columnaris
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Frangula alnus subsp. alnus
Frangula alnus subsp. alnus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
Fraxinus sp.
Fraxinus sp.
Fritillaria fleischeriana
Fritillaria fleischeriana
Fritillaria pinardii
Fritillaria pinardii
Fumaria asepala
Fumaria asepala
Fumaria capreolata
Fumaria capreolata

İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç. Kırdaki tek başına ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahsunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz, tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kırın dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat ferdiyetinden kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu, o ormanı güzelleştirir. Kuvvetleştirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir. İsterim ki oğlum ormandaki ağaca benzersin.

Nazım Hikmet
GezenAdam