Batı Ladini

Picea abies


İğne yapraklı, çok yıllık, 60 m kadar boylanabilen herdem yeşil bir ağaçtır.
Gözlem bildirBotanik Parkı / Ankara - Mayıs 2015 Serdar Ölez


Morfoloji

Gövde ve dallar ince, pulsu, çatlaklı grimsi esmer bir kabukla örtülüdür. Yapraklar iğne formlu, 1-1.5 x 10-20 mm; yaprak kesiti dört köşeli; yapraklar dala çepeçevre almaşık ve tek tek bağlıdır. Bir evciklidir. Dişi çiçek sürgün ucunda, erkek çiçek ise sürgün koltuğunda yer alır. Kozalaklar ince ve uzun; aşağı dönük, olgunlaşmadan önce yeşil-koyu kırmızı daha sonra kahverengidir; olgunlaştıklarında bile açılmaz, olduğu gibi yere düşerler. Ladinler sıklıkla göknarlarla karıştırılır.

Gözlemler

Görseller

Picea abies | Batı Ladini
Botanik Parkı / Ankara
Serdar Ölez © Mayıs 2015
Picea abies | Batı Ladini
NGBB / İstanbul
Serdar Ölez © Ocak 2019

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Ayırt edici anahtarlar: ladinlerin kozalakları aşağı sarkıktır, göknarlar dik kozalaklı; yaprak dörtgen kesitlidir, göknarlarda yassı; yaprak koparıldığında dalda çıkıntı bırakır, göknarlarda girinti bırakır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Picea abies (L.) Karst.
Sinonimler (Tam liste)

- Picea abies
- Picea excelsa
İngilizce

Norway Spruce

Etimoloji ve kısaltmalar

Picea cins adının Latincede `reçine` anlamına gelen pix kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Abies Latince bir kelimedir ve yükselen, dimdik çıkan anlamındadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Picea türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Picea abies hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm