Yalancı Akasya

Robinia pseudoacacia


25 m kadar boylanabilen, hızlı gelişim gösteren ve kışın yapraklarını döken odunsu bir türdür. Gövde kabuğu boyuna derin çatlaklı olan büyük bir ağaçtır. Sürgün dikenler yer alır. Yapraklar tekli tüysü, yaprakçıklar 3-10 çift (+1) sayıda, 25-45 x 12-25 mm boyutlarda, formlu, düz kenarlı, mavi-yeşil renkli, ince dokulu ve üzerileri kısa kadife tüylüdür. Çiçeklenme dönemi Nisan-Haziran ayları arasında; , 7-15 cm uzunluğunda; taç yapraklar 15-20 mm, beyaz renkli, tabanı sarı renklidir. Baklamsı meyve 1 x 5-10 cm boyutlarda ve tüysüzdür.
Yeni gözlem bildirTarsus / Mersin - Nisan 2016 © Ahmet Demirtaş


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Egzotik bir tür olmasına karşın, özellikle Karadeniz kıyılarında olmak üzere ağaçlık alanlarda doğallaşmıştır.  

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Robinia pseudoacacia L.
Sinonimler

- Robinia pseudoacacia L. f. inermis ...
- Robinia pseudoacacia L. var. pyramidalis ...
- Robinia pseudoacacia L. var. rectissima...
- diğer sinonimler...
İngilizce

Black Locust

Etimoloji ve kısaltmalar

Robinia cins adı 1550-1629 yılları arasında yaşamış Fransız botanikçi Jean Robin'e ithafen verilmiştir; Jean Robin yetiştirdiği ve gözlemlediği 1300 türe ait bilgileri Catalogus Stirpium (1601) adlı kitabında yayınlamıştır. Pseudoacacia Latincede `sahte´ anlamına gelen pseudo kelimesi ile `akasya´ cinsi ağaç ve çalıları tanımayan acacia kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; akasya cinsinden olmadığı halde akasya cinsi gibi göründüğüne işaret eder. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Robinia türleri

R.hispida

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Robinia pseudoacacia hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm