Manolya

Magnolia grandiflora


30 m kadar boylanabilen, herdem yeşil, gösterişli çiçekli, odunsu bir türdür. Dallar -dür ve ağaç yaşı ilerledikçe tüyler azalır. Yapraklar 12-25 x 6-10 cm boyutlarda, , tam kenarlı; üst yüz parlak yeşil; alt yüz genellikle pasımsı , nadiren ; ; taban ; tomurcuğu içine alacak şekilde uzun konik bir kın formundadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran aylarında; çiçekler tekil, terminal, 15-25 cm çapta, hoş kokulu; çiçek sapı güçlü, 1.5-3 cm uzun; pasımsı ; petaller 9-15 adet, içbükey, dışta kalanlar daha geniş ve uzunca, oval-yumurtamsı, 6-9 x 3-5.5 cm, ters mızraksı, ; 1.25-2 cm uzun; parlak eflatun; bitişik, sarı, içe dönük; 1-2 bölmelidir. Meyve yumurtamsı, 1.5-3 cm uzun, pasımsı kahverengi , sır kısmındaki birleşme yerinden yarılan; tohumlar 1-1.25 cm uzun, taban kısmı dar yumurta biçiminde veya üçgen biçimli ve parlak kırmızı renktedir.
Yeni gözlem bildirUrla / İzmir - Haziran 2019 © Serap Ölez Pekin


Gözlemler

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Magnolia grandiflora L.
Sinonimler

- Magnolia grandiflora
- diğer sinonimler...
İngilizce

Southern Magnolia

Etimoloji ve kısaltmalar

Grandiflora Latincede `büyük` anlamına gelen grandis kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen floris kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cins içerisinde diğer türlere göre çiçeklerinin büyüklüğüne işaret eder. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Magnolia grandiflora hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm