Silvanok

Phlomis pungens


70 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler 0.1 mm uzunlukta lerle kaplıdır, bazen 1-3 mm uzunlukta ve eklemli ikincil bir tüy örtüsüne sahip olabilir, nadiren tüysüzdür. Sap yaprakları formda ve 5-13 x 1-6 cm boyutlardadır; taban dır; kenarlar küçük dişli veya testere dişlidir, nadiren tam kenarlıdır; yaprak sapı 10 cm´ye kadar uzun olabilir. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek yaprakları sapsız veya kısaca saplı, mızraksı veya dikdörtgenimsi, dur. Halka dizilimli çiçek durumu 2-7 sıradır, her sırada 2-6 çiçek bulunur. biz şeklinde ve 11-17 mm uzunluktadır, basık dür, ayrıca uçları bölünmemiş tüyler bulunabilir. 8-15 mm uzunlukta, basık dür, ayrıca uçları bölünmemiş tüyler bulunabilir; çanak dişler biz şeklinde ve 2-7 mm uzunluktadır. eflatun veya pembe renkte, 15-20 mm uzunlukta, üst dudak miğfersi formdadır. Sert kabuklu küçük meyve dür.
Yeni gözlem bildirYeşilkent / Göksun / Kayseri - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

250-2400 m yükseklikler arasında; bozkırlar, meralar, nadas tarlaları, yol kenarları, kuru taşlık yamaçlar ve çam ormanlarında doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Phlomis herba-venti subsp. pungens (Willd.) Maire ex DeFilipps
Sinonimler

- Phlomis mesopotamica Boiss.
- Phlomis pseudopuogens Knorring
- Phlomis pungens Willd.
- Phlomis pungens var. hispida K.Koch
- Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Phlomis eski Yunancada 'alev' anlamına gelen phlox kelimesinden türetilmiştir; bitki yapraklarının eskiden fitil olarak kullanılmasına işaret eder.  Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Pungens {Latince}: batıcı, delici. Bilimsel adlandırmada kullanılan Maire kısaltması, türün René Maire (1878–1949) tarafından yayınlandığını belirtir; Maire Fransız bir botanikçi ve mikologdur. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Phlomis türleri

P.amanica, P.angustissima, P.armeniaca, P.bourgaei, P.bruguieri, P.brunneogaleata, P.capitata, P.carica, P.chimerae, P.fruticosa, P.grandiflora, P.integrifolia, P.kotschyana, P.kurdica, P.lanceolata, P.leucophracta, P.linearis, P.longifolia, P.lunariifolia, P.lycia, P.monocephala, P.nissolii, P.oppositiflora, P.physocalyx, P.pungens, P.rigida, P.russeliana, P.samia, P.sieheana, P.sintenisii, P.syriaca, P.tuberosa, P.viscosa

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Bjørkan, T. (2021). Phlomis herba-Venti - hardiness.zone. https://hardiness.zone/plant/?sle=Phlomis&art=herba-venti
 3. Listelenen kaynaklar Phlomis pungens hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm